กระเบื้องลอน กระเบื้องเทพพนม

 

กระเบื้องเทพพนม

กระเบื้องเทพพนม เคลือบแดง (ชายหลังคา กระเบื้องลอน)

       กระเบื้องลอน

กระเบื้องดินเผามุงหลังคา   ที่น่าจะแปลงมาจากกระเบื้องจีน(กระเบื้องศาลเจ้า)

เพื่อให้สะดวกกับช่างไทยที่คุ้นเคยกับการมุงกระเบื้องด้วยการแขวนระแนง ดูรายละเอียดของกระเบื้องจีน เพิ่มเติมภายหลังนะครับ สำหรับอาคารที่มุงด้วยกระเบื้้องลอน หลายท่านจะแยกไม่ออกว่าเป็นกระเบื้องดินเผาประเภทหนึ่ง หรือ เป็นกระเบื้องประเภทโมเนียคอนกรีต เพราะกระเบื้องลอน เป็นกระเบื้องต้นแบบของกระเบื้องกระเบื้องโมเนีย   ดังนั้นจึงได้มีการคิดประดิษฐ์แผ่นกระเบื้องชายคาให้เป็นกระเบื้องเทพพนมสำหรับงานกระเบื้องมุงหลังคาวัดโดยเฉพาะขึ้น ซึ่งตัวกระเบื้องเทพพนมนี้ จำเป็นต้องอาศัยฝีมือในการปั้นต่อของช่างฝีมือ ดังนี้นเรามักจะไม่พบการผลิตกระเบื้องลอน และกระเบื้องเทพพนม จากโรงงานที่เพิ่มเริ่มประกอบการผลิตกระเบื้องดินเผามุงหลังคา เพราะทุกขั้นตอนการผลิตจำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ตรง และตัวกระเบื้องลอนยังมีขั้นตอนการผลิตที่ค่อนข้างยุ่งยากอีกด้วย

 

กระเบื้องลอนเคลือบแดง

กระเบื้องลอนเคลือบแดง

    
   กระเบื้องลอน เป็นกระเบื้องดินเผามุงหลังคาที่มุงง่าย  มีข้อควรระวังอย่างมากเรื่องความชันของหลังคาเท่านั้น  แต่เนื่องจากสภาพความต้องการสินค้าลดลงจากความเคยชินกับการโฆษณา ทำให้เริ่มหายไปจากสังคม  แต่เมื่อใช้กับ เรือนไทยหรือ อาคารสไตล์ยุโรป ก็จะได้กระเบื้องหลังคาเย็น จากคุณสมบัติเฉพาะตัวของกระเบื้องดินเผา
 
        รายละเอียดการติดตั้ง
 
ความลาดชันของหลังคา ต้องมากกว่า 32 องศา
 
จำนวนที่ใช้  34 แผ่น/ ตรารางเมตร
น้ำหนัก/แผ่น 1.5 กก.
 
ระยะแป(ระแนง)   17.5 ซม.
 

สั่งซื้อ สอบถามสต้อก ปรึกษาการติดตั้ง
กรุณาติดต่อ กระเบื้องดินเผาไทย โรงงาน www.th-tile.com โทร 089-8342552
ทัก Line id: ying-mhon    https://line.me/ti/p/unSPzr1S1k
Line สำรอง : ying-mhon1
 https://line.me/ti/p/kSb3Gsmhc6
Lineออฟฟิศ :
 https://lin.ee/ZhGmyID

กระเบื้องหลังคาดินเผาแบบอื่น