กระเบื้องเกล็ดปลา กระเบื้องหางมน

 

กระเบื้องเกล็ดปลา เคลือบสีเหลือง สีเขียว

กระเบื้องเกล็ดปลา เคลือบสีเหลือง  สีเขียว

                     กระเบื้องเกล็ดปลา หรือ กระเบื้องหางมน 

 เป็นกระเบื้องดินเผามุงหลังคาที่เป็นเอกลักษ์ของไทยเลยทีเดียว เห็นได้จากโบราณสถานหลายแห่ง เช่น วัดพระแก้ว และอารามหลวงที่เก่าแก่อีกหลายแห่ง รวมถึง วังของเจ้านายชั้นสูงและ เรือนไทยของบรรดาเศรษฐีเก่าทั้งหลาย ส่วนอาคารยุคใหม่ ก็มีหลายๆอาคารที่เลือกใช้กระเบื้องเกล็ดปลาเพื่อแสดงภาพลักษ์ของความเป็นไทย เช่น ศาลาอเนกประสงค์ในสวนหลวง ร.9 (กทม.) ซึ่งในปัจจุบัน ก็นิยมเลือกใช้กระเบื้องเกล็ดปลา กับบ้านทรงไทยประยุค หรือเรือนไทยที่สร้างใหม่เช่นกัน   เหมาะกับอาคารทรงไทย หลังคาทรงไทยประยุค และอาคารทางพุทธศาลนา รวมถึงอาคารอื่นๆ 

 

กระเบื้องเกล็ดปลาตัวยาว , กระเบื้องเกล็ดปลาสั้น

กระเบื้องเกล็ดปลาตัวยาว , กระเบื้องเกล็ดปลาสั้น

กระเบื้องเกล็ดปลา ตามประเพณีนิยมเป็นกระเบื้องดินเผามุงหลังคา แบบ มุง 2 ชั้น หากมุงแบบชั้นเดียวเรียกกระเบื้องบรื๋อกรุณาติดตั้งตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ ดังนี้ 

 รายละเอียดสำหรับออกแบบและคำนวน

   ความลาดชันของหลังคา 20 องศาขึ้นไป **

   ระยะแป (ระแนง)   12 ซม. ***

   จำนวนที่ใช้ กระเบื้องเกล็ดปลา ตัวสั้น+ ตัวยาว 100 แผ่น /ตร.ม. แบ่งเป็น

           - กระเบื้องเกล็ดปลาตัวสั้น 50  แผ่น

           - กระเบื้องเกล็ดปลาตัวยาว 50 แผ่น

       น้ำหนักเฉลี่ย ประมาณ 0.7 กก/แผ่น

หลังคาวัดมุงด้วยกระเบื้องดินเผาเกล็ดปลา 3 สี

      

**สำคัญมาก เพราะปัญหาหลังคารั่วจะเกิดจากจุดนี้

*** ระยะแป หรือระแนง สามารถเพิ่มขึ้นได้ไม่ควรเกิน 0.5 ซม.เมื่อความชันของหลังคาเพื่มขึ้น วัดระยะจากบนถึงบน และปริมาณการใช้กระเบื้องจะลดลงตามระยะแปที่เพิ่มขึ้น  

    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 Line id : ying-mhon

หรือ โทรเลย 0898342552

 

 เรียบเรียง โดย เพลินพิศ

กระเบื้องหลังคาดินเผาแบบอื่น