กระเบื้องสุโขทัย กระเบื้องใบโพธิ์

 

กระเบื้องสุโขทัย , กระเบื้องใบโพธิ์

แผงโชว์กระเบื้องสุโขทัย 

รายละเอียดชื่อสี ด้านล่างสุด

                     กระเบื้องสุโขทัย หรือ กระเบื้องใบโพธิ์

เป็นกระเบื้องดินเผามุงหลังคาชนิด มุงชั้นเดียว ลักษณะรูปร่างของแผ่นกระเบื้อง มีส่วนปลายคล้าย ใบโพธิ์ เข้าใจว่า เพื่อให้อาคารที่เลือกใช้กระเบื้องสุโขทัย มีความร่มเย็นเป็นสุข ดั่งคำว่าอยู้ใต้ร่มโพธิ์ ร่มไทร  

กระเบื้องสุโขทัย ใบโพธิ์ เป็นกระเบื้องดินเผาไทยค่อนข้างดั่งเดิม ที่นิยมในการมุงหลังคาเรือนไทย หลังคาศาลานั่งเล่นทรงไทย รวมถึงอาคารต่างๆในวัด   หลังคาโบสถ์

เพราะราคาประหยัด มุงง่าย ปัญหารั่วน้อย 

รายละเอียดสำหรับออกแบบและคำนวนของกระเบื้องดินเผาแบบ กระเบื้องสุโขทัยใบโพธิ์

   ความลาดชันของหลังคา  20 องศาขึ้นไป 

   ระยะแป (ระแนง)   10 ซม.

   จำนวนที่ใช้     60 แผ่น/ ตร.ม.

   น้ำหนัก/แผ่น 0.85 กก.

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  

    Line id : ying-bunpot

  หรือ โทรเลย 0898342552

  เพลินพิศ

          รายละเอียดของกระเบื้องสุโขทัยในภาพ

      ประกอบด้วย      1 กระเบื้องสุโขทัย เคลือบแดง

                              2 กระเบื้องสุโขทัย เคลือบ เขียว

                              3 กระเบื้องสุโขทัย เคลือบ น้ำเงิน       

                          กระเบื้องหลังคาดินเผาแบบอื่น