วิธี แบ่งประเภทกระเบื้องดินเผามุงหลังคา

 

กระเบื้องดินเผามุงหลังคา

 กระเบื้องดินเผามุงหลังคา ประเภทต่างๆ

  กระเบื้องดินเผามุงหลังคาของไทยเรา มีวิธีแบ่งประเภทได้หลายแบบ เช่น แบ่งตามรูปร่าง แบ่งตามวิธีการมุงหลังคา แบ่งตามลักษณะการเคลือบสี ฯลฯ
--หากแบ่งตามการเคลือบสี ก็จะได้ว่า กระเบื้องเคลือบดินเผาและกระเบื้องดินเผาไม่เคลือบสี เท่านั้น

--การแบ่งตามรูปร่าง หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นชื่อที่เราๆใช้เรียกกระเบื้องดินเผามุงหลังคาก็ได้เช่น กระเบื้องเกล็ดปลารูปร่างเหมือนเกล็ดปลา กระเบื้องว่าว รูปร่างเหมือนว่าวปักเป้า กระเบื้องใบโพธิ์ รูปร่างเหมือนใบโพธิ์ กระเบื้องลอน เพราะมีลอน กระเบื้องกาบกล้วย... เป็นต้น 

ใที่นี้จะเสนอวิธีแยกประเภทของกระเบื้องดินเผามุงหลังคาตามวิธีการมุงหลังคาซึ่งน่าจะมีประโยชน์ในการเลือกใช้มากกว่า 
     1 กระเบื้อง 2 ชั้น ใช้วิธีมุง 2 ชั้นบนแปเดียวกัน ตามชื่อเรียก โดยอาศัยหลักการง่ายๆ เหมือนการมุงหลังคาจาก(ตับจาก) คือ การซ้อนทับกันของแผ่นกระเบื้องไม่ให้น้ำฝนเข้าตาใรอยต่อของแผ่น กระเบื้อง 2 ชั้นได้แก่ กระเบื้องเกล็ดปลา
มุงด้วยการใช้กระเบื้องเกล็ดปลาตัวสั้นซ้อนทับปิดช่วงต่อระหว่างกระเบื้องเกล็ดปลาตัวยาว 
 หรือกระเบื้องหม่อม ( กระเบื้องดินขอ ) ใช้กระเบื้องหม่อมอีกแผ่นปิดทับรอยต่อของกระเบื้องหม่อมแผ่นล่าง 
     2 กระเบื้องชั้นเดียว จะใช้กระเบื้องดินเผามุงหลังคาชั้นเดียว บนแป(ระแนง)เดียวกัน แต่จะอาศัยแปใกล้กัน(ระแนงถี่) เพื่อให้กระเบื้องดินเผามุงหลังคาบนแปที่ห่างออกไปมาปิดรอยต่อไว้  (กระเบื้องดินเผาบนแป2แถว ถัดไป จะปิดรอยต่อของเถวที่ 1 ไว้)
กระเบื้องดินเผาที่ใช้วิธีนี้ได้แก่ กระเบื้องสุโขทัย( กระเบื้องใบโพธิ์ ) กระเบื้องบรื๋อ (ใช้กระเบื้องเกล็ดปลา ตัวยาว มุงอย่างเดียว)
   วิธีมุงกระเบื้องดินเผาแบบชั้นเดียวนี้ ตามหลักของช่างยุค 45 ปีขึ้นไป จะเรียกรวมถึงกระเบื้องว่าว และกระเบื้องลอน(กระเบื้องกาบกล้วย) ด้วย แต่ทั้ง 2 แบบนี้อาศัยหลักการของ บ่า กันน้ำ ของตัวกระเบื้องเอง ไม่ต้องอาศัย กระเบื้อง 2 แถวจากแป( ระแนง)ถัดไป อย่างกระเบื้องสุโขทัย(กระเบื้องใบโพธิ์)
ทั้งนี้ อาจเรียกได้ว่า เป็นกระเบื้องดินเผามุงหลังคาที่มีพัฒนาการมากกว่าก็ได้
 
นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งกระเบื้องดินเผามุงหลังคาอีกว๊ธี ได้แก่ กระเบื้องดินเผาทำมือ และ กระเบื้องดินเผา ที่ผลิตโดยเครื่องจักร
สั่งซื้อ สอบถามสต้อก ปรึกษาการติดตั้ง
กรุณาติดต่อ กระเบื้องดินเผาไทย โรงงาน www.th-tile.com โทร 089-8342552
ทัก
Line  : ying-mhon1
 https://line.me/ti/p/kSb3Gsmhc6
Lineออฟฟิศ :
 https://lin.ee/ZhGmyID
 
โดย โรงงานกระเบื้องดินเผา
4/10/2015