กระเบื้องปลายแหลม กระเบื้องสุโขทัยปลายแหลม

 

กระเบื้องสุโขทัย ปลายแหลม

กระเบื้องสุโขทัย ปลายแหลม 

 

กระเบื้องสุโขทัยปลายแหลม

 

กระเบื้องดินเผามุงหลังคาแบบกระเบื้องปลายแหลม  มีขนาดและน้ำหนักเท่ากับกระเบื้องดินเผามุงหลังคาแบบกระเบื้องสุโขทัย ใบโพธิ์ แต่ลักษณะรูปร่างเมื่อมุงเสร็จแล้วจะเหมือนกระเบื้องว่าวดินเผา ทั้งนี้เพราะเราตั้งใจออกแบบให้ใช้  ทดแทน  กระเบื้องว่าวดินเผา  นั้นเอง

 

 กระเบื้องสุโขทัย ปลายแหลม

แผงโชว์ กระเบื้องสุโขทัย ปลายแหลม

    ข้อมูลสำหรับใช้ออกแบบและคำนวน

กระเบื้องดินเผามุงหลังคา สุโขทัยปลายแหลม

     ความลาดชันของหลังคา 20 องศาขึ้นไป **

   ระยะแป (ระแนง)   10 ซม. ***

    น้ำหนัก/แผ่น 0.85 กก. 

   จำนวนที่ใช้ กระเบื้องสุโขทัยปลายแหลม จำนวน 60 แผ่น/ตารางเมตร

   กระเบื้องหลังคาดินเผาแบบอื่น