กระเบื้องหม่อม (กระเบื้องดินขอ)

 

กระเบื้องหม่อม กระเบื้องดินขอ 

กระเบื้องดินเผามุงหลังคาแบบโบราณทีมีชื่อเรียกหลายชื่อ        

  เช่น กระเบื้องปลายตัด กระเบื้องคุณนาย กระเบื้องดินขอ 

และยังเป็นกระเบื้องดินเผามุงหลังคาที่ มุงได้ทั้งแบบ 1 ชั้น หรือ 2 ชั้น แต่ ทั้ง 2 วิธีใช้จำนวนกระเบื้องเท่ากันที่ 85 แผ่นหรือ 100 แผ่น ต่อ 1 ตารางเมตร ตามขนาดกระเบื้อง(กระเบื้องหม่อม มี 2 ขนาด)

รายละเอียด สำหรับออกแบบและคำนวน

ความชันของหลังคาที่ต้องการ ต้องไม่น้อยกว่า 20 องศา

 กระเบื้องหม่อม 5x8

มุงชั้นเดียวระยะแป (ระแนง)  7 ซม. 

มุง 2 ชั้น ระยะแป (ระแนง)    14 ซม.

จำนวนที่ใช้ 100 แผ่น/ ตารางเมตร

น้ำหนัก/แผ่น 0.75 กก

 กระเบื้องหม่อม 5x9 

มุงชั้นเดียวระยะแป (ระแนง)  9.5 ซม. 

มุง 2 ชั้น ระยะแป (ระแนง)    17ซม.

จำนวนที่ใช้ 85 แผ่น/ ตารางเมตร 

น้ำหนัก/แผ่น 0.85 กก

 สอบถามข้อมูลราคาได้ที่

Line id: ying-mhon  หรือ โทรเลย   0898342552   

 กระเบื้องหลังคาดินเผาแบบอื่น